Wednesday, April 28, 2010

Zakat-bersih jiwa suci harta

Zakat sucikan jiwa, hartaISLAM adalah merupakan agama yang syumul, merangkumi segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia sejagat. Umat Islam perlu menerima Islam secara keseluruhannya tanpa memilih-milih.


Salah satu dari komponen yang berada di bawah naungan Islam adalah persoalan harta. Islam secara asasnya tidak melarang umatnya dari mendapatkan harta sebanyak mungkin.


Namun, dua perkara yang perlu dititikberatkan berkaitan dengan harta adalah:


Sumber pengambilan harta


Pengurusan dan perbelanjaan harta


Rasulullah SAW menggambarkan betapa pentingnya umat Islam perlu menitikberatkan persoalan ini kerana ia bakal ditanya oleh Allah SWT di akhirat kelak.


Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Tidak akan terlepas dua kaki anak Adam di akhirat di hadapan Allah SWT, kecuali setelah ditanya lima perkara; Tentang umurnya di mana ia habiskannya, tentang kepemudaan dan kepemudiannya di mana digunakan, dan tentang hartanya dari mana datangnya dan ke mana dibelanjakannya, dan apakah dan apakah yang dilakukan dengan ilmunya". (riwayat At-Tirmidzi)


Islam menganggap harta adalah merupakan pemberian oleh Allah SWT kepada manusia sebagai pinjaman. Justeru, tidak sepatutnya bagi umat Islam menguruskan hartanya sewenang-wenang sehingga membatasi prinsip dan kehendak syariah.


Antara perkara yang menjadi kewajipan kepada umat Islam dalam menguruskan hartanya adalah pembayaran zakat.


Zakat dan Kepentingannya


Perkataan zakat memberi maksud menyuburkan, membersihkan dan memperbaiki. Sebenarnya, melalui kefahaman terhadap maksud sebenar dari perkataan zakat ini sudah memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan-tujuan di sebalik pensyariatan zakat ini.


Fungsi utama kepada pensyariatan zakat kepada umat Islam adalah bagi menyucikan dan membersihkan harta.


Ia dijelaskan dalam firman Allah SWT yang bermaksud: Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. (at-Taubah: 103)


Proses pembersihan dan penyucian ini sebenarnya boleh berlaku terhadap dua unsur. Yang pertama, penyucian terhadap jiwa dan hati individu yang membayar zakat.


Zakat membersihkan jiwa seorang Muslim yang mengeluarkan zakat dari sifat bakhil, tamak dan sombong. Melalui pembayaran zakat, seorang Muslim dapat menyuburkan rasa kasihan belas terhadap mereka yang memerlukan.


Pada waktu yang sama, ia dapat menghakis sifat pentingkan diri sendiri sehingga mengenepikan kepentingan orang lain untuk menikmati pemberian Allah SWT.


Seseorang Muslim sepatutnya mengenali keluarganya, saudara-maranya atau jiran tetangganya supaya bantuan zakat dapat diberikan sekiranya mereka berada dalam kesempitan.


Allah SWT menyukai orang-orang yang tidak meminta-minta dan menyembunyikan keperitan yang dialami dari pengetahuan umum. Firman Allah SWT bermaksud: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang yang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (az-Zariyaat: 19)


Ini secara tidak langsung akan mengeratkan ukhuwah di kalangan umat Islam. Apabila individu Muslim membayar zakat, maka ia akan membantu kehidupan mereka yang memerlukan.


Sekiranya sistem zakat ini dapat berfungsi dengan baik, akhirnya ia akan merapatkan jurang di antara golongan kaya dan golongan miskin.


Harta yang dikurniakan oleh Allah SWT sebenarnya mempunyai peruntukan untuk golongan yang memerlukan supaya harta tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh golongan yang kaya sahaja.


Firman allah SWT yang bermaksud: ..... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya sahaja di kalangan kamu. (al-Hasyr: 7)


Golongan miskin apabila mendapat pertolongan dan bantuan ini akan berterima kasih kepada golongan yang kaya. Ini dapat mengikis sebarang perasaan negatif seperti iri hati dan dengki dalam hati golongan miskin. Sekali gus, ia boleh menurunkan graf jenayah seperti rompakan, kecurian dan ragut dalam masyarakat Islam hari ini.

Dalam Islam, sebahagian harta yang dimiliki oleh golongan kaya adalah hak orang-orang miskin. Dengan kata lain, apabila pembayaran zakat dilaksanakan, sebenarnya individu tersebut tidak menyumbangkan apa-apa kepada golongan miskin.


Sebaliknya, dia hanya menyerahkan kembali hak golongan miskin tersebut dari hartanya. Oleh itu, golongan kaya tidak perlu merasa megah atau bangga kerana memulangkan sesuatu yang memang sudah menjadi hak kepunyaan orang lain.


Sh. Muhammad Ashraf dalam bukunya Lessons in Islam telah menulis: "Rasulullah SAW telah menggambarkan bahawa zakat sebagai wang yang diambil daripada orang kaya yang dikembalikan kepada orang miskin. Oleh itu, matlamatnya ialah untuk mengagihkan kekayaan masyarakat dengan cara yang membolehkan tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan (dan penderitaan) ". (Doktrin Ekonomi Islam, Afzal-ul-Rahman, terjemahan Zaharah Salleh, jilid III, m/s 185).


Unsur kedua yang dibersihkan daripada pengaplikasian zakat adalah harta. Harta yang digunakan secara tidak sedar mungkin bercampur dengan perkara haram atau syubhat.


Sekiranya ia berlaku, maka harta yang dimiliki oleh individu tersebut akan hilang keberkatannya. Justeru, cara bagi menghakis perkara-perkara seumpama ini, individu Muslim perlu menunaikan zakat.


Apabila harta itu mempunyai keberkatan, ia akan dipelihara Allah SWT dan akan sentiasa disuburkan rezeki kepada pemberi zakat.


Pembayaran zakat adalah manifestasi ketaatan terhadap Allah SWT. Tidak dinafikan bahawa setiap individu menyayangi harta yang diusahakannya. Apabila seseorang itu membayar zakat, dia telah akur dan tunduk kepada arahan Allah SWT walaupun dia menyayangi harta tersebut.


Justeru, sebagai imbal balik kepada sumbangan yang telah diberikan, Allah SWT yang Maha Kaya melipatgandakan balasan kepada mereka yang membayar zakat pada jalan Allah SWT.


Firman Allah SWT: Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki- Nya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurnia-Nya, lagi meliputi ilmu pengetahuan- Nya. (al-Baqarah: 261)


Pungutan dan Pembahagian Zakat


Allah SWT mentaklifkan kewajipan zakat hanya kepada harta yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Harta yang berada di tangan pemilik hanya dikenakan zakat sekiranya mencapai usia satu tahun (haul) dan melebihi had pengecualian (nisab).


Zakat dikenakan kepada semua jenis harta mengikut kadar 2.5%. Ini bermakna, kewajipan zakat hanya dikenakan kepada mereka yang benar-benar berkemampuan dan ia tidak membebankan pembayar zakat tersebut.


Mereka yang berhak ke atas pembahagian zakat disebut sebagai asnaf zakat. Asnaf telah ditetapkan kepada lapan golongan sahaja. Namun, terdapat beberapa kriteria tertentu yang perlu dipenuhi untuk melayakkan mereka tergolong sebagai penerima zakat.


Perkara ini perlu untuk mengelakkan pembahagian zakat secara tidak adil atau berlakunya eksploitasi. Asnaf-asnaf zakat secara jelas dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud: Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang menguruskannya, dan orang-orang mualaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang terputus bekalan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya daripada Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 60)


Kesimpulan


Umat Islam perlu melihat zakat sebagai satu instrumen penting untuk penyucian harta. Instrumen ini perlu ditambah nilai agar ia dapat berfungsi secara sistematik dan tersusun.


Kesannya, semua pihak akan dapat menggerakkan ekonomi masing-masing termasuklah golongan fakir dan miskin yang mendapat suntikan modal untuk menerus dan membangunkan kehidupan mereka.


Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluknya. Justeru, Allah SWT menurunkan syariat sebagai garis panduan yang perlu dipatuhi. Sekiranya syariat ini gagal diikuti, ia akan menyebabkan kehidupan individu dan masyarakat Islam tidak harmoni dan huru-hara.


Antara tujuan pensyariatan (maqasid syariah) adalah untuk menjaga harta (hifz mal). Antara hukum Allah SWT yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penjagaan harta adalah kewajipan zakat.

Tuesday, April 27, 2010

Mukjizat di sebalik BISMILLAH


BISMILLAH adalah sebutan/nama singkat dari lafaz "BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM" yang bermaksud: "Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

KELEBIHAN-KELEBIHAN BISMILLAH

1) Yang pertama ditulis Qalam adalah BISMILLAH. Maka apabila kamu menulis sesuatu, maka tulislah BISMILLAH pada awalnya kerana BISMILLAH tertulis pada setiap wahyu yang Allah turunkan kepada Jibrail.


2) "BISMILLAH untukmu dan umatmu, suruhlah mereka apabila memohon sesuatu dengan BISMILLAH. Aku tidak akan meninggalkannya sekejap mata pun sejak BISMILLAH diturunkan kepada Adam." (Hadith Qudsi)


3) Tatkala BISMILLAH diturunkan ke dunia, maka semua awan berlari ke arah barat, angin terdiam, air laut bergelora, mendengarkan seluruh binatang dan terlempar semua syaitan.


4) Demi Allah dan keagunganNya, tidaklah BISMILLAH itu dibacakan pada orang sakit mel ain kan menjadi ubat untuknya dan tidaklah BISMILLAH dibacakan di atas sesuatu mel ain kan Allah beri berkat ke atasnya.


5) Barangsiapa yang ingin hidup bahagia dan mati syahid, maka bacalah BISMILLAH setiap kali memulakan sesuatu perkara yang baik.


6) Jumlah huruf dalam BSMILLAH ada 19 huruf dan malaikat penjaga neraka ada 19. Ibnu Mas'ud berkata: "Sesiapa yang ingin Allah selamatkan dari 19 malaikat neraka maka bacalah BISMILLAH 19 kali setiap hari."


7) Tiap huruf BISMILLAH ada JUNNAH (penjaga/khadam) hingga tiap huruf berkata, "Siapa yang membaca BISMILLAH maka kamilah kekuatannya dan kamilah kehebatannya. "


8) Barangsiapa yang memuliakan tulisan BISMILLAH nescaya Allah akan mengangkat namanya di syurga yang sangat tinggi dan diampunkan segala dosa kedua orang tuanya.


9) Barangsiapa yang membaca BISMILLAH maka akan bertasbihlah segala gunung kepadanya.


10) Barangsiapa yang membaca BISMILLAH sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, maka akan terpelihara dari gangguan syaitan, kecurian dan kebakaran, maut mendadak dan bala.


11) Barangsiapa yang membaca BISMILLAH sebanyak 50 kali di hadapan orang yang zalim, hinalah dan masuk ketakutan dalam hati si zalim serta naiklah keber ani an dan kehebatan kepada si pembaca.

Tuesday, April 20, 2010

SATU LAGI PENDEDAHAN.KILANG BEBOLA IKAN

Operasi rahsia selama lima tahun terbongkarIderis Mohamad menunjukkan minyak masak kitar semula yang sudah

bertukar menjadi hitam tetapi masih digunakan di kilang membuat bebola ikan di

Kepala Batas, Pulau Pinang semalam.


Jika anda penggemar makanan berasaskan bebola ikan,wajar

siasat semula kaedah pengeluarannya untuk mengelak termakan benda

haram. Ini kerana sebuah kilang di sini yang mengeluarkan makanan tersebut

sejak lima tahun lalu, dikesan mencampurkan daging dan perut babi bersama isi

ikan dan tepung untuk membuat bebola ikan. Malah, kumpulan wartawan

yang menyertai serbuan ke kilang itu bersama 20 pegawai penguat kuasa

Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang (JKSPP) turut terkejut apabila melihat

sebuah periuk besar berisi minyak masak yang dipercayai digunakan

berulang kali untuk menghasilkan produk makanan di situ.

Lebih menjijikkan apabila minyak masak itu yang ditempatkan di dalam

periuk di luar kilang, sudah bertukar rupa menjadi hitam serta likat

seperti minyak pelincir kenderaan.Ternyata serbuan yang diketuai Ketua Unit Inspektorat dan Perundangan

JKNPP, Ideris Mohamad bakal membuka mata ramai pihak terutama penggemar

makanan berasaskan bebola ikan dan golongan peniaga mengenai status

kebersihannya. "Tindakan pengusaha kilang ini dengan menyimpan perut

dan daging babi bersama bahan mentah lain termasuk ikan di dalam satu peti

penyejuk memang nyata salah. "Alasan mereka daging berkenaan adalah

untuk kegunaan para pekerja juga tidak masuk akal kerana kuantiti bahan yang

disimpan itu terlalu banyak dan hasil siasatan mendapati memang mereka

mencampurkan daging babi itu untuk membuat bebola ikan,"Produk dari kilang berkenaan dipercayai dipasarkan secara meluas khususnya di Seberang Perai hingga

meliputi Kulim dan beberapa kawasan lain. Menurut Ideris, kilang itu

ernah diserbu setahun lalu dan diarah tutup selama dua minggu atas

kesalahan terlalu kotor. Namun, serbuan semalam membuktikan tidak

banyak perubahan berlaku. Justeru, pihaknya telah merampas semua bahan makanan

di kilang itu yang dianggarkan bernilai lebih RM300,000 selain pengambilan

sampel produk untuk ujian. Jelas Ideris, jika disabit kesalahan, pengusaha

kilang boleh didakwa di bawah Seksyen 13B semalam.Akta Makanan 1983

kerana memproses makanan tidak mengikut spesifikasi dengan denda tidak

melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih lapan tahun. Kilang itu juga diarah

tutup selama 14 hari.berada di bahagian stor bahan mentah kilang dengan periuk merebus

bebola ikan berada di bawah dalam serbuan di Kepala Batas

Satu lagi pendedahan yang buka suka2 tapi dengan bukti.segala apa yang didedahkan dalam blog ini semuanya mempunyai bukti dan fakta.penulis sengaja mendedahkan perkara ini supaya umat islam mengambil berat tentang pemakanan halal serta bab-bab lain dalam agama.ramai umat islam sudah leka dengan hal keduniaan.hidup HPA Barakallah.tahniah kepada umat islam yang tidak mempolitikkan agama dalam kehidupan sehari-hari..

Thursday, April 15, 2010

POKOK-POKOK GANJIL SELURUH DUNIAPENULIS : SEMUANYA ATAS KEKUASAAN ALLAH S.W.T.“Islam bermula sebagai sesuatu yang dianggap asing dan ganjil. Dan ia akan kembali sebagaimana permulaannya, dianggap asing dan ganjil. Maka, beruntunglah orang-orang yang ganjil” [Hadith Muslim no. 145]

Monday, April 12, 2010

HARAM :COKLAT KALA JENGKING DAN TAHI KUMBANG DIMAKAN.Spare ourselves from eating certain foods often Kalvesik and the acrid smell of herring or rabbit-like cats from being installed on the physical or some fish species, especially snakes, the intestines of cattle or a fragrance smell horrible, we do not know that there are some people eat foods may hit nausea but natural circulation in other cultures .. Today Snokzkm tour around the world to get to know the strangest food White "Albalot"The first list of the most exotic foods in the world is the meal eggs "Albalot" in the Philippines and Southeast Asia, and usually takes a complete chick 28 days, but is Albalot eggs lap for 18 days only, get him on the Jenin real skeleton is primitive and has the properties different food than in normal eggs, so the men used sexual tonic effect for sure, but if anyone think of this experience recommends the experts to do so with caution because the essential cholesterol eggs.
When when age becomes an egg from 16: 20 days they are ready to move into markets where it is boiled for thousands of customers connoisseurs to this food, and this depends on the size of the egg, the egg and keep the 18 days is preferable, as the vendors sponge washed well, and after becoming Clean complete form in a pot and climb.
The "Rocky Mountain oysters" are not of seafood, as some believe, but a specialty cowboy who neutering calves, which are delicious eating some call Jewels and others call it "Viagra."
Famous restaurants Kloloredua to provide "_khasyat" livestock in the dishes and some drinks traditional local meal, the restaurant is famous for "Denver" Since 1893, the oldest local delights of America, and some customers are still unaware of the contents of the dish.The reaction while discovering whether its order before eating, during or after may be one of extremes, from trauma to the great displeasure of happiness and requested by another dish, and thought lovers dish or drink, "Almkasi" bull's testicles that can improve the strength of nationality, This belief is still prevalent even today because they believe that it contains the male hormone, are involved in this belief dish soup said Ghazal.
This quick meal extraordinary famous Thai capital Bangkok and the province, specifically "Kuncain" which is located 200 miles north is home to the beetles, "Manege Kodji" delicious taste as they are called the people of this country, these beetles inhabiting rice paddies where the adoption of nests and feed on a buffalo dung and water.
To become a delicious taste of this insect should be fresh out of Ruth, and there are more than 200 species of dung beetle can choose from in Thailand, and to identify the type of food indicates the best specialists in this matter it must be of excellent quality is not great or small in size has no horns would become difficult to chew this insect delicious!Farmers Basttiyadha and washed with water, then placed the extent of cooking with other ingredients like lemon, onion, oil, herbs, salt and fried on the fire.And best of all are those from Ruth fresh buffalo or cow, known Taster dung beetle expert in secret while dealing with disarmament of the legs and wings first then tends head and paid directly into his mouth, and Khavs nutty taste and the composition of the diet light, and this explains its popularity in ThailandThe international experts argue that the combination of this insect faecal make it into one of beneficial nutrients, which contain the beetle on the protein and half the fat, calcium, and five times the iron found in hamburger meat, so they perceive the dung beetle, healthy food and useful.
Chocolate clockPenulis : "Produk Halal Tanggungjawab bersama"

Sunday, April 11, 2010

BERANI KERANA BENAR ! - KONSPIRASI DUNIA- MU DAN AC MILAN KEGILAAN BOLA SEPAK BERUNSURKAN SYAITAN


Manchester United dan AC Milan. Siapa yang tidak kenal dengan pasukan bola sepak tersebut. Mereka memang hebat di gelanggang dan memiliki barisan pemain yang handal serta sumber kewngan yang kukuh. Mereka telah beberapa kali berjaya memenangi piala samada di kancah Negara mereka (England dan Italy), di pentas benua Eropah dan di pentas kejohanan kelab-kelab dunia. Kedua-dua kelab berkenaan mempunyai penyokong dari serata dunia hatta di Malaysia juga.
Namun di sebalik nama dan pencapaian hebat mereka di persada dunia dan memiliki sokongan tak berbelah-bahagi dari penyokong mereka di seluruh dunia, tersimpan pelbagai unsur-unsur kesyaitanan, masonik dan kawalan minda (mind control). Dana kelab-kelab berkenaan yang terlalu banyak menjadi misteri kerana dikaitkan dengan Freemason yang membiayai kelab-kelab tersebut. Pemilik Manchester United, Malcom Glazer merupakan seorang warga Amerika Syarikat yang berbangsa Yahudi yang sangat memusuhi Islam. Dia dikatakan membiayai sebuah pertubuhan Yahudi di Israel yang bertujuan membela pendatang-pendatang haram Yahudi di Palestin. Manakala AC Milan pernah diterajui oleh Perdana Menteri Italy, Silvio Berlusconi yang merupakan seorang Mason (ahli Freemason).
Kedua-dua kelab mempunyai persamaan dari segi logo dan warna tema mereka yang menyimpan pelbagai unsur Masonik, Kesyaitanan dan kawalan minda. Kedua-dua kelab memilih warna merah sebagai warna tema mereka di mana di dalam kepercayaan puak kafir penyembah syaitan, warna merah melambangkan ‘warna rasmi’ bagi syaitan itu sendiri. Di dalam teori tenaga, pada waktu hampir dengan senja, frekuensi cahaya merah sangat tinggi dan kita dinasihatkan agar tidak membiarkan anak-anak kita berkeliaran di luar rumah pada waktu senja kerana banyaknya syaitan yang berkeliaran pada waktu senja. Dan kita juga tidak digalakkan tidur pada waktu selepas Asar kerana akan menyebabkan kelembapan otak dan kegilaan kerana dikatakan frekuensi tenaga cahaya merah sangat tinggi menjelang senja.

Kedua-dua kelab ini juga mempunyai logo yang menyerupai sebiji mata, di mana mata dikaitkan dengan unsur All Seeing Eye, Eye of Horus atau Mata Dajjal. Lambang mata satu ini juga terdapat pada not USD 1, matawang Amerika Syarikat. Cuba perhatikan betul-betul pada kedua-dua logo ini di bawah:

Pada logo Manchester United, terdapat satu ‘devil’ yang sedang memegang garpu yang memang diketahui lambang tersebut adalah lambang syaitan. Perkataan ‘Red Devil’ (syaitan merah) juga sesuai digunakan untuk menerangkan lambang berkenaan dan turut digunaan oleh Manchester United selain MUFC, Man Utd, Man U dan MU bagi melambangkan kelab berkenaan. Dua biji bola yang terdapat di logo berkenaan dikatakan oleh pengkaji konspirasi sebagai Ra atau Amon-Ra yang merupakan Tuhan Matahari bagi masyarakat Mesir Purba.
Pada logo Manchester United terdapat sebanyak lebih kurang sebanyak lima NOMBOR 13, secara jelas atau tersirat jikalau diperhatikan secara teliti. Angka 13 merupakan angka yang melambangkan angka sial bagi masyarakat Eropah dan juga melambangkan nombor kesukaan syaitan bagi para penyembah syaitan. Jikalau anda dapat melukiskan seperti di bawah pada logo ini maka anda akan mendapati satu pentagram, bitang berbucu 5 yang terbalik yang merukan bintang yang melambangkan Baphomet, syaitan berkepala kambing yang disembah oleh para Mason peringkat tinggi. Dan bucu yang melambangkan Baphomet (bucu bawah), ia menghala ke perkataan UNITED seolah-olah menyuruh para penyokong MUFC bersatu di atas nama Baphomet.
Perkataan MASON boleh didapati secara tersembunyi dan tersirat pada logo ini. Selain itu, selalunya Manchester United dibahasakan sebagai MAN U di mana Manu merupakan Dewa bagi masyarakat Hindu. Sekali lagi unsur agama paganisme selain Ra diterapkan dalam logo ini. Perkataan MAN U itu jikalau ditambahkan setiap angka yang mewakili huruf tersebut, kita akan dapati angka 13 pada hasil tambah akhir nombor berkenaan. Contoh:
M=13 A=1 N=14 U=21
1+3+1+1+4+2+1=13


Jika kita abaikan MA pada Manchester (yang mana MA bermaksud MASON) huruf N,C, H,E,S,T,E,R juga boleh mendapat angka kesukaan penyembah syaitan.


E dan R


E=5, R=18


18-5


=13
N,C,H,E,S,T
N=14 C=3 H=8 E=5 S=19 T=20
1+4+3+8+5+1+9+2+0=33


No 33 adalah angka kesukaan penyembah syaitan. Selain itu juga ia merupakan darjat tertinggi dalam Freemason di mana ahli yang ada darjat 33, meyembah syaitan dalam ritual mereka.


AC Milan pula tidak kurang hebatnya unsur Masonik, kesyaitanan dan kawalan minda pada logo mereka. Satu salib yang terdapat pada logo berkenaan jelas mengambarkan salib Knight Templar. Apa beza salib Kristian dan salib Knight Templar? Salib Kristian persilangan dua batang tersebut tidak berada di tengah-tengah batang yang panjang sebaliknya pada bahagian bawah persilangan lebih panjang dari bahagian atas. Salib Knight Templar pula kedua-dua persilangan berada pada tengah-tengah setiap batang. Cuba perhatikan di bawah salib para Knight Templar dan salib Kristian:

Salib Templar di Logo AC Milan


Knight Templar merupakan satu pasukan askar yang sangat kejam yang menyembelih seluruh umat Islam semasa mereka menawan Baitulmuqaddis. Mereka merupakan penyembah Baphomet dan syaitan yang mengamalkan ajaran Kabbalah, ajaran kesihiran dan kesyaitanan. Para Knight Templar juga adalah asas bagi pertubuhan Freemason moden.
Pada logo berkenaan jiga terdapat 1899 yang mungkin kita faham sebagai tahun penubuhan kelab berkenaan. Namun sebaliknya secara tersiratnya jikalau 1 dan 8 ditambahkan akan membentuk 9 dan jika 9 berkenaan digabungkan dengan 99 yang ada dan diterbalikkan, hasilnya angka 666 yang mana angka 666 adalah angka ‘Lambang Raksasa”, Mark of Beast atau angka kejahatan. Pada logo AC Milan juga jikalau salib berkenaan disifatkan sebagai X dan dicampurkan dengan belang-belang yang terdapat di sebelah X berkenaan akan membentuk XIII yang mana angka 13 juga terpakai pada logo ini. Tidak cukup lagi, huruf ACM pada logo berkenaan jikalau dimainkan nombornya:A=1 C=3 M=13 akan membentuk 13,13 dimana angka 13 berulang sangat disukai para penyembah syaitan.


Sesiapa yang menyokong kuat MU dan AC milan tu sedar2lah ye..taubat aku...ni yang jadi masa MU datang Malaysia hari tu...Secara umumnya para penyokong kelab-kelab berkenaan jikalau kita perhatikan sejarah perlawanan mereka, mereka gemar bergaduh dengan para penyokong kelab lain. Mereka juga gemar merosakkan harta benda awam dan melakukan vandalisme. Para penyokong kelab-kelab ini juga samada di Eropah atau di Malaysia sangat taksub dengan kelab ini sehinggakan sanggup berbelanja lebih untuk membeli cenderahati, melanggan ASTRO dan melepak di kedai makan semata-mata menonton kelab kegilaan merekaLagi sedih, ada yang memakai tanduk ala ‘Devil’ semata-mata menunjukkan sokongan mereka yang tidak berbelah bahagi (Pakai serban lagi baik). Mereka juga sanggup menghabiskan masa terluang semata-mata menonton pasukan kesayangan mereka sehinggakan terlepas solat Maghrib (ada perlawanan dijalankan pada waktu Maghrib di Malaysia) dan bersengkang mata sehinggakan terlepas solat Subuh akibat menonton perlawanan larut malam. Dajal lebih mengetahui diri kita lebih dari kebanyakan dari kita tahu dan dia menggunakannya untuk melemahkan kita. Dan dia menggunakan kelemahan kita ini untuk merosakkan jiwa kita tanpa kita sedar.
Adakah ini yang mahu anda jadikan sebagai pujaan? Sedarkah kita semua menghabiskan banyak duit dengan membeli jersi-jersi yang mempunyai lambang-lambang mereka ini? Tidak kurang mereka yang memakainya ketika solat. Mereka sesungguhnya tidak akan berputus asa menjauhkan kita dari maha pencipta, Allah s.w.t.


lu fikirlah sendiri...

Thursday, April 8, 2010

PERLU BACA!!!! TEKS MUFTI NEGERI PERAK....

Assalamualaikum. Untuk di munafaatkan bersama.Teks Mufti Perak Menghadap Sultan Perak


Maksud Hadith Rasulullah S.A.W. : "Mereka yang tidak memikirkan masalah umatku BUKAN daripada kalangan umat".


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


HARI Isnin, saya ke Kuala Lumpur dan saya menemui enam peguam dan beberapa pemimpin NGO untuk mendengar taklimat mengenai keadaan agama Islam dan orang Islam di negara ini.


Taklimat berlangsung selama empat jam setengah. Pada pagi Selasa, saya telah dipanggil oleh Sultan Perak untuk menyembah taklimat. Kemudian menyembahkan taklimat yang hampir sama pula kepada Majlis Raja-Raja. Saya memberi taklimat mengenai bahaya yang sedang dihadapi oleh umat Islam pada ketika ini.


Bencana umat Islam


Waktu ini ada kes Lina Joy (Azlina binti Jelani) yang sedang menunggu keputusan. Lina Joy memeluk Kristian dan berkahwin dengan seorang India beragama Kristian.. Dia memohon kepada Mahkamah supaya namanya ditukar kepada Lina Joy dan agama dipadamkan daripada MyKad beliau tetapi Jabatan Pendaftaran Negara tidak dapat memadamkannya kerana tiada perintah daripada Mahkamah Syariah... Lan taran itu, beliau telah mencabar ke Mahkamah Persekutuan berasaskan Perkara 11 (1) Perlembagaan Persekutuan yang menyebutkan bahawa tiap-tiap individu rakyat Malaysia berhak memilih agamanya sendiri (Every person has the right to profess and practice his religion).


Kes ini dibicara di hadapan tiga hakim di Mahkamah Agung iaitu Ketua Hakim Negara, seorang hakim bukan Melayu dan seorang hakim beragama Kristian. Jika dalam kes ini Lina Joy menang; maka agama Islam akan hancur. Ia membawa implikasi:

i) Kuasa Raja mengenai agama Islam akan hilang.

ii) Kuasa Mahkamah Syariah tidak boleh dipakai..

iii) Orang Islam tidak boleh memaksa anaknya sembahyang, tidak berhak lagi kutip zakat dan tiap-tiap orang boleh mentafsir Islam ikut kehendaknya. Itulah akibatnya.


Malangnya orang Islam nampaknya tidak prihatin sehingga dalam perbicaraan itu. Tidak ramai yang hadir untuk menyatakan sikap dan Sokongan.. Majlis Agama pun dilihat tidak menghantar orang Islam. Pemerhati daripada Islam tiada. Ini berbeza daripada kalangan bukan Islam. Hatta , peguam/pemerhati daripada Kedutaan Kanada , Australia dan Amerika Syarikat pun sanggup datang.


Bahkan, peguam-peguam pemerhati ini dibenarkan berhujah. Ini amat berbahaya. Ia belum pernah berlaku. Jadi Majlis Raja-Raja sedikit tersentak setelah saya melaporkan perkara ini.


Peguam Negara telah dipanggil oleh Majlis Raja-Raja dan Peguam Negara kata tidak boleh buat apa-apa. Tunggu keputusan saja. Inilah keadaan yang telah menjadi bagaikan telur di hujung tanduk.


Gerakan Kristian dan Hinduisme


Orang Melayu yang berjinak dengan Kristian biasa dilatih secara mendalam di Singapura. Identiti mereka ditukar. Sekarang, terdapat dua gereja orang Melayu di Kuala Lumpur. Di Brickfield, ada usaha memberi makan tengah hari percuma pada hari Jumaat kepada remaja Melayu yang lepak supaya mereka leka dan tidak pergi ke masjid. Terdapat ratusan pemuda-pemuda Melayu pergi ke gereja di Brickfield ini.


Saya telah memberitahu juga hampir 250,000 orang Islam yang murtad tapi saya dicabar oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Orang Islam yang memeluk agama Hindu sahaja sudah hampir 100,000 orang. (Sumber : jangkaan Persatuan India Muslim). Bahkan mengikut laporan pihak polis, belia-belia Islam yang menganggotai black metal, yang memaki Tuhan sudah ada 13,000 hingga 14,000.. Orang yang ikut Ayah Pin yang mempercayai "Ayah Pin itu Tuhan" adalah 14,000 orang. Ini yang menjadikan saya lantang.


Majlis Raja-Raja Bangkitkan:


1) Apa peranan masjid.

2) Apa peranan imam-imam dan pengurusan masjid.

3) Kenapa tidak bendung sedangkan ada undang-undang. . .

Peguam Negara kata, berbezanya paderi dengan imam-imam kita ialah paderi-paderi menunggu kedatangan hadirin seperti menghormati tetamu di pintu gereja. Mereka memberi khutbah dengan terancang dan profesional sehingga orang boleh yakin dengan cakap-cakap mereka. Selesai majlis, mereka tunggu di pintu gereja dan mengucapkan selamat. Mereka suka bertanya khabar dan suka ambil tahu dan sering tawarkan pertolongan. Bezanya, khutbah kita tidak menarik. Disampai secara tidak profesional.


Di Uzbekistan dan China , walaupun 70 tahun ditekan, mereka masih kuat. Dalam keadaan yang cukup kuat ditekan, mereka cuma utamakan penyebaran salam dan kuatkan silaturrahim di samping membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dinding-dinding masjid. Imam masih boleh berbahasa Arab. Itu ketika Komunis berkuasa. Ini rahsia kekuatan mereka dapat bertahan.


Serangan aqidah di Malaysia


Sekarang di Malaysia kita diserang dalam bentuk yang dahsyat.


Serangan pemikiran.


1) Golongan intelektual. Orang Kristian yang buat serangan. Walaupun mereka berjaya serang tetapi mereka tidak dapat tawan hati orang Islam. Untuk itu mereka cuba mempelajari Islam dengan untuk menyerang Islam. Mereka juga wujudkan fakulti-fakulti Islam di universiti Mereka.


2) Mereka juga melahirkan kekacauan kepercayaan lalu membawa pemikiran Islam liberal. Mereka letak semua agama itu sama. Ia datang daripada sumber yang sama iaitu Tuhan yang sama. Cuma masa wahyu turun, Islam diterjemah dalam mesej ketuhanan itu mengikut bahasa-bahasa berbeza sesuai dengan bangsa dan keturunan Nabi.. Tegas mereka, kitab-kitab suci itu adalah terjemahan. Oleh itu ia boleh dipinda dan ditafsirkan semula. Dalam kurun ke 16, ia telah disaran oleh Yahudi dan diterima oleh para paderi Kristian. Ini yang menjadikan Kristian berpecah kepada berpuluh-puluh mazhab. Dulu, cuma ada Kristian daripada mazhab Roman Katholik. Masing-masing menuduh masing-masing mazhab kafir. Inilah pula yang dibawa ke dalam dunia Islam.


Islam liberal begini mula masuk pula ke Indonesia .. Mereka menguasai universiti dan media dengan dilindungi dan disokong dengan kuat oleh AS dengan berbilion-bilion USD. Ini menjadikan fakulti-fakulti pengajian Islam di universiti-universi ti di Indonesia sudah tidak ada lagi penuntut. Kini sudah ada fatwa di Indonesia bahawa perkahwinan lelaki sesama lelaki itu sah. Faraid dan Hudud sudah tidak relevan dan harus dibuang. Ini pun hampir difatwakan akhir-akhir ini oleh Majlis Agama Indonesia .. Ia sedang berkembang kerana tulisan-tulisan ini dipelopori oleh intelektual.


Sekarang, di Malaysia pun sudah terbawa-bawa. Begitu. Tulisan-tulisan yang liberal seumpama ini biasanya ditulis oleh wartawan-wartawan dalam akhbar-akhbar berbahasa Inggeris. Dulu Astora Jabat saja yang tulis dalam akhbar Melayu. Kini, Astora guna majalah Al Islam pula sebagai platform dengan ditukar namanya kepada Hussin Ab. Rahman.. Kasim Ahmad pun sekarang sudah diberi tempat semula untuk menulis dalam Al Islam.


Keputusan kes pakai serban Ini ada laporannya dalam semua akhbar. Bagaimana 3 murid Islam memakai serban di sekolah telah diberhentikan dan kes mereka pula kalah di mahkamah. Sedang penganut agama lain kenapa bebas memakai serban dan mengamal agama mereka ? Ini satu penghinaan yang sungguh dahsyat ke atas Nabi kita dan Islam pada amnya.


Allah jadikan sembahyang berjemaah lima waktu. Ini bertujuan untuk melahirkan ukhwah. Hikmahnya cukup besar. Seorang orientalis buat kajian kenapa ada rakaat-rakaat dalam sembahyang.. . Orientalis yang akhirnya masuk Islam itu, sembahyang itu sebagai satu bentuk caj. Pertemuan bahu dengan bahu, kaki dan kaki dia akan caj kuasa rohani. Untuk itu, kita perlu kuatkan diri. Orang Hindu sedang kuatkan diri mereka. Mereka giat buat tokong Hindu. Di Perak misalnya, ada 2,000 tokong Hindu sedangkan masjid cuma 560 buah sahaja. Dan agama Hindu ini semakin menampakkan keganasan. Terdapat ramai juga orang Melayu yang diHindukan.. Kini, Filem-filem Bollywood juga digunakan untuk mendakyahkan agama Hindu di seluruh dunia.


Harap kepada siapa?


Kita tidak boleh lagi harapkan pihak berkuasa JAKIM, Jabatan Agama atau pihak kerajaan untuk melindungi kita. Allah tidak amanahkan Islam, al-Quran dan Sunnah ini kepada kerajaan tetapi Allah amanahkan kepada setiap individu Muslim.


Allah S.W.T berfirman:

"Kami wariskan al-Quran itu kepada hamba-hamba Kami yang terpilih iaitu yang beriman kepada Allah; (bukan kepada kerajaan)."


Peringatan-peringat an Daripada Allah S.W.T.

Tsunami, gerak gempa bumi, ramai umat Islam yang mati. Ini peringatan. Kenapa di Acheh dan Bangladesh ? Bukan bermakna orang Acheh yang bermaksiat, tetapi mungkin maksiat berlaku di tempat lain.. Bagaimanapun, pada malam kejadian itu, ada permainan tari menari dan pesta minum arak di pantai yang berdekatan.


Demikian, sedikit ringkasan.. Wallahu a'lam


Dato' Harussani Bin Zakaria

Mufti DiRaja Negeri Perak


Jika anda masih seorang Islam tolong sampaikan kepada seramai umat Islam demi kepentingan Islam dan survival generasi akan datang..


Minta tolong sebarkan kepada semua umat islam dalam bahaya.kita semua tahu kan siapa yang membawa ideologi islam liberal dalam malaysia.fikir-fikirlah.jangan disebabkan politik kita gadaikan maruah agama kita.islam itu suci...

Dipetik daripada wan_pzm@yahoo.com

Wednesday, April 7, 2010

SEBELUM IMAM SYAFIE PULANG KE RAHMATULLAH


SEBELUM Imam Syafie pulang ke rahmatullah, beliau sempat berwasiat


kepada para muridnya dan umat islam seluruhnya. Berikut ialah

kandungan wasiat tersebut: "Barangsiapa yang ingin meninggalkan

dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan sepuluh

perkara."


1: HAK KEPADA DIRI.

Iaitu: Mengurangkan tidur, mengurangkan makan, mengurangkan

percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada.


2: HAK KEPADA MALAIKAT MAUT

Iaitu: Mengqadhakan kewajipan-kewajipan yang tertinggal, mendapatkan

kemaafan dari orang yang kita zalimi, membuat

persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada Allah.


3 : HAK KEPADA KUBUR

Iaitu : Membuang tabiat suka menabur fitnah, membuang tabiat kencing

merata-rata, memperbanyakkan solat Tahajjud dan

membantu orang yang dizalimi.


4: HAK KEPADA MUNKAR DAN NAKIR

Iaitu : Tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan

nasihat menasihati.


5 : HAK KEPADA MIZAN (NERACA TIMBANGAN AMAL PADA HARI KIAMAT)

Iaitu : Menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan dan

sanggup menanggung kesusahan.


6: HAK KEPADA SIRAT (TITIAN YANG MERENTANGI NERAKA PADA HARI


AKHIRAT)

Iaitu : Membuang tabiat suka mengumpat, bersikap warak, suka

membantu orang beriman dan suka berjemaah.


7: HAK KEPADA MALIK (PENJAGA NERAKA)

Iaitu : Menangis lantaran takutkan Allah SWT, berbuat baik kepada

ibubapa, bersedekah secara terang-terangan serta sembunyi dan

memperelok akhlak.


8: HAK KEPADA RIDHWAN (MALAIKAT PENJAGA SYURGA)

Iaitu : Berasa redha dengan Qadha' Allah, bersabar menerima bala,

bersyukur ke atas nikmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat.


9: HAK KEPADA NABI SAW

Iaitu : Berselawat ke atas baginda, berpegang dengan syariat,

bergantung kepada as-Sunnah (Hadith), menyayangi para sahabat, dan

bersaing dalam mencari keredhaan Allah.


10: HAK KEPADA ALLAH SWT

Iaitu : Mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia dari

kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan.


Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat..."


PENULIS : SEMOGA MENJADI PEDOMAN UNTUK KITA SEMUA..

PAINTBALL MADE FROM PIG GELATIN

(www.askdeb.com/sports/paintball/made/) - source 1


How Are Paintballs Made?

By Doug Brinlee

Anyone who has ever played a game of paintball can tell you how fun and exciting the radical sport can be. Running through the course with paintballs splatting around you and your enemy in your sights can be thrilling. But have you ever wondered how paintballs are made? They are supposed to be soft enough to break open without causing you any serious harm. But if you don’t wear the proper padding and equipment, they can still hurt. Many paintball players show off their bruises like trophies. So what materials are used in making paintballs? How are paintballs made? Are the materials environmentally safe? If you have ever been hit by a paintball, here is some information that will make you appreciate that colorful splat a little more.

Old School Paintball

Paintball got its start way back in the 1950’s and was first developed by the Nelson Paint Company. The original device was designed for the U.S. Forestry service to mark trees. Later, the company devised a way to shoot a ball of paint for use in the cattle industry. Cattle owners used chalk to mark cows but this grew problematic when the cattle were out in the pasture. Owners could not always get up close to the cows to mark them. The paintball gun made this much easier because it allowed cattle owners to mark the desired cattle from a short distance. The earliest forms of paintballs were made of glass and filled with oil-based paint but later were manufactured by pharmaceutical companies using the same methods as making medicinal capsules, vitamins, and bath beads.

Modern Paintball Materials

Although most paintballs were originally manufactured by pharmaceutical companies because they were already set up for the process, the growth of the sport of paintball has since changed most of that. There are now many manufacturers that specialize in making paintballs as well as other equipment specific to the sport. There are now many top paintball brands such as the Brass Eagle Company and ZAP Paintballs, Inc. The paint used in paintballs is also no longer oil-based. Instead, it is a water-soluble paint and washes out of clothing easily. The materials that make up paintballs are mostly found in food and are actually edible even though they don’t taste like it. The basic materials that make up the paint are mineral oils, food coloring, calcium, polyethylene glycol, sorbitol, and iodine. The paint is enclosed in a ball that is made from a semi-soft gelatin, the same material used to coat medicines. But don’t let the color of the ball fool you because the color of the outside shell may not be the same as the color of the paint inside.

Most modern paintballs are described as .68 caliber. This is the common caliber used in most paintball games and tournaments in the U.S. Because of the gelatin shell, paintballs are very susceptible to heat and moisture and may warp. An especially hot or humid day may cause the paint to swell inside the shell. If you are playing outdoors and in the sun, proper storage is key. Many players use insulated coolers to keep the paintballs cool and dry.

How Modern Paintballs Are Made

The process for making paintballs is pretty universal, despite brand variation. The first thing to get manufactured is the paint. The type of paint used in the sport of paintball is specially mixed at a paint manufacturing plant and then shipped to the encapsulating plant. At the encapsulation plant, the shells are crafted out of gel strips. To make the shells, workers pour water into a massive heating bowl where sorbitol and various sweeteners are added. Next, so that the mixture can be transformed into a round hollow ball, gelatin is added. All of the ingredients are allowed to melt and mix for around 30 to 40 minutes. Once the gelatin mix is alowed to cool, it is rolled onto a drum to create a thin strip.

The next step in the process is to load up the gel strips and the paint into a capsulation machine. The gel strips move through two counter-rotating drums. These drums have half round indentions that mold the gel into half a round paintball shell. As the gel is molded, the machine lines up both halves of the ball and as it closes them together, injects an amount of paint into the hollow cavity. The two halves are then sealed together.

At this point the paintballs are still warm and soft so the gel needs to cool so it can harden. To accomplish this, the balls are dropped into a tumbling machine. The machine gently shakes the balls which cools them down. Also, the shaking allows the balls to harden to a uniform roundness. Once the paintballs are cool, they are placed in trays where they can finish drying and curing.

Once the balls are completely dry, they are ready to be packaged up and shipped out. The balls are visually inspected for any obvious flaws before being loaded into a hopper. Hoppers are large, funnel-like containers that fill the packages according to weight. A case of paintballs is advertised as holding 2, 500 balls but since the hopper uses weight to determine when a package is full, the actual number may vary.

Testing and Quality Control

As paintballs are manufactured, they are placed into numbered lots. This makes it easier for inspectors to perform their quality control. A percentage of each numbered lot is set aside for inspection and testing. After a visual inspection for any obvious signs of defects, the paintballs are placed in a machine that measures the weight and diameter of the balls. To determine if a ball is brittle, a drop test in conducted. This involves simply taking a paintball and dropping it from a predetermined height. A paintball that has been manufactured properly should crack open upon impact. The final test involves taking the batch to a target range for field testing. Better quality paintballs use a higher quality of materials, thinner shells, and go through more rigorous testing to make sure they are accurate.

Are Paintballs Environmentally Safe

Modern paintballs are safe for both the environment and for one’s health. The paint is non-toxic so if you get it in your mouth and accidentally swallow it, it won’t affect you. The paint dissolves in water so it won’t remain on your clothes or all over the outdoors where you play. Also, the shells are biodegradable, too. All those broken paintballs will soon dissolve with enough rain and weather.

(http://paintball365.blogspot.com/)-source 2

What is a paintball?

A paintball is a round ball with a caliber of .68. The shell, or outside, is a hard gelatin, very similar to a liquid filled pill and is usually comprised of Pig Gelatin. Inside a paintball is a special paint, so when a player is "tagged", the paintball will break and the player will have a small amount of paint on his/her clothes. Paintballs are filled with a bright color, so that it can be easily seen if a player has been "tagged" usually a red, pink, orange, yellow, or blue, etc. The fill in a paintball is generally washable, when playing on a recreational field non washable paint is frowned upon and usually illegal to use. Almost all big paintball companies produce their own line of paint. A great paintball manufacturer is TC Paintball. (http://www.tcpaintballs.com/)

(http://ncwsnc.cheminst.ca/articles/1994_paintballs_e.html) - source 3

Chemistry of Paintballs

Who can guess what mild hypnotic medication, a cardiac drug, cough and cold preparations, stage blood, Easter egg colouring kits and PAINTBALLS all have in common? One common feature in a gelatin shell, and the other is some of the most demanding chemistry in the health, beauty and recreation industries.

You see, all of the above products are enclosed in soft elastic gelatin capsules. They are called softgels. A company called Accucaps in Windsor, Ontario has chemists working on development and improvement of these gelatin capsules for many different applications, one of which is the sport of paintball.

Now for a little history about the sport of paintball: the first use of paintballs was to mark livestock and tress for slaughter or harvest with oil-based paint. Well of course it did not take long for one yahoo to shoot another and the game of paintball was born. It turned out that many clothes were ruined due to the oil-based paint.

This new-found sport was just too good to give up, so word got back to the manufacturer of the paintballs that there was a demand for water-soluble paint for recreational use. Because gelatin (the capsule material) dissolves in water (which is water-soluble paint) this request would prove to be very challenging. The fill material would have to be water-soluble, but containing no water, and it would need to be capable of carrying dyes or pigments, but non-staining and thick enough to not run off its target. Furthermore, it needed to be compatible with the gelatin capsule. The formulators in this case were the Production Chemists, Quality Control Manager, and Quality Control/Product Development Chemist. These were the people who knew the most about what could or could not work for this project.

After making a compatible fill material the chemist knew that the gelatin shell of the paintball would require special attention, too. The gelatin shell had to withstand the sudden acceleration from zero to 90 metres per second in a span of 35 centimeters then hit a relatively soft body at 30 metres and break. So, the shell had to be strong yet brittle. After adjusting the plasticizer-to-gelatin ration, a more brittle shell was accomplished. Secondly, using gelatin derived from pig skins (rather than the usual source, connective tissue of cows) made for much better paintballs.

At one point all the paintballs in the world were being produced in Windsor, Ontario because this is where the sport of Painball as we know it today was invented. That was eleven years ago and billions of paintballs have been produced. The paintball fad is still growing and Accucaps in Windsor, Ontario is now concentrating on softgels in the cosmetic industry…but that may be another story in itself.

Penulis : sekiranya sesiapa ada maklumat sahih kepada perkara di atas bolehlah e-mailkan kepada wan_pzm@yahoo.com